Analysis

Strategic Plan 2018-2020

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Повик за експерт

Published: 2018-09-03

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “Влијанието на граѓанските организации за младите“ подржан од проектот “Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey” кој е финансиски подржан од Европската Комисија и се имплементира од Фондација Ана и Владе Дивац со партнерите Прима асоцијација (Црна Гора), Центар за промена и менаџмент на конфликт (Албанија), Фондација за волонтирање (Турција) и Младиинфо Интернационал (Македонија), распишува оглас за ангажирање на две експерти со цел анализирање на Локалната стратегијата за млади во Општина Тетово 2015-2018 и анализирање на Стратегијата за развој на волонтерството во Општина Тетово 2015-2018, како и подготовка на прашалник за младите и резултатите од прашалникот.

Активностите на експертот ќе вклучуваат:
- Контакт со релевантните институци со цел обезбедување на потребните информаци
- Анализа на Локалната стартегија за млади во Општина Тетово 2015-2018
- Анализа на Стратегијата за равој на волонтерството во Општина Тетово 2015-2018
- Подготовка на документ со препораки за подобрување на стратешките документи за младите во рамки на Општина Тетово
-Редовна комуникација со тимот на Здружение Мултикултура и координација во врска со ангажманот.

Потребни знаење и вештини:
– Завршени докторски студии, мастер или магистерски студии во областа на општествените науки;
– Одлично познавање на квалитативни и квантитативни методи за истражување;
– Искуство во истражувачка работа и објавени трудови, како и искуство во анализирање на постоечки политики;
– Солидни познавања на младински политки во земјава, регионот и на европско ниво;
– Интерес за темата младинска вклученост и младинско вработување;

Експертите ќе бидаат ангажирани во времетраење од три месеци, почнувајќи од Септември 2018 година до Ноември 2018 година.

Предвидениот буџет за ангажманот на експертот е 100 евра месечно во денарска противвреднсот.

Апликација:
Заинтересираните кандидати треба да пратат ЦВ на електронската адреса info@multikultura.org.mk или во просторите на Здружение Мултикултура најдоцна 07.09.2018 година.
Повеќе информаци за проектот можете да најдете тука: http://www.multikultura.org.mk/projects.php.

Avatar

Multikultura became the new regional office for the appellate region of Gostivar, within the signing the memorandum of cooperation with the Coalition "All for Fair Trials"

Published: 2018-08-13

Today, on August 13, 2018 (Monday) at 11:00 am at the premises of the Association Multikultura, the Coalition of Citizens' Associations "All for Fair Trials" organized the ceremony of signing the memorandum of cooperation with the Association Multikultura.

By signing the memorandum of cooperation, the Association Multikultura became the regional office for the appellate region of Gostivar, where citizens who have legal proceedings before the Basic Courts Gostivar and Tetovo, which deal with discrimination, defamation and insult, obligations, property, family and labor relations, will be able to apply for judicial monitoring of proceedings.

The new project "Legal, Financial and Physical Access to Justice in the Basic Courts in the Republic of Macedonia" presented today, will include analysis for proper implementation of standards for fair and fair trial, financial implications for civil court proceedings, access to justice of marginalized categories of persons, as well as research to assess physical access to justice as accessibility of access ramps/lifts, interpreter and sign language and Braille letter of court documents.

The project is financially supported by the USAID Citizen Participation Project.

Avatar

Published: 2018-08-07

Avatar

International Youth Day!

Published: 2018-08-12

12 August was first designated International Youth Day by the UN General Assembly in 1999, and serves as an annual celebration of the role of young women and men as essential partners in change, and an opportunity to raise awareness of challenges and problems facing the world’s youth.

The theme for this year’s International Youth Day is ‘Safe Spaces for Youth’. For the first time, the day was observed as International Youth Day on August 12, 2000.

“The hopes of the world rest on young people. Peace, economic dynamism, social justice, tolerance — all this and more, today and tomorrow, depends on tapping into the power of youth.” — UN Secretary-General António Guterres.

Avatar

Демант

Published: 2018-08-11

После дезинформациите кои што беа проширени во јавност, иницирани од страна на „Економски Лидер„ и потоа истите протолкувани и во неколку по ред прес-конференции на најголемата опозициска политичка партија во државата,

-ние потврдуваме дека:

  • Здружение Мултикултура никогаш не го имала како член на Управниот Одбор Министерот Зоран Шапуриќ
  • Дека Министерот Зоран Шапуриќ никогаш не се потпишал во некаков документ поврзан со нашата организација
  • Дека Министерот Зоран Шапуриќ не учествувал на било каков состанок во нашата организација
Воедно, ние потврдуваме на јавноста дека во минатото е направен технички лапсус на нашата веб-страна, каде што по техничка грешка било ставено името на Зоран Шапуриќ. Доколку овој лапсус предизвикал несакани ефекти на Министерот Зоран Шапуриќ , тогаш ние му се извинуваме на Министерот!

Од нашите транспарентни објавени, секогаш, информации на нашата веб-страна, може лесно да се види дека Мултикултура аплицирала и добивала проекти наменети за организации, доделени од сите досегашни владини структури во државата, вклучувајќи ја и актуелната опозиција!

Потврдуваме дека ние се стремиме да ги реализираме нашите цели, визија и мисија, и во склоп со истите ќе продолжиме, како и досега, да аплицираме во сите јавни повици, биле тие од владини структури, интернационални организации и фондации, и слично.

Прилог : Тековна состоба
Сектор за информирање на Здружение МУЛТИКУЛТУРА

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura