Analysis

Strategic Plan 2018-2020

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Kerkese per ndihme juridike pa pagese

Published: 2018-01-23

Te intersuarit duhet te plotesojne dhe dergojne formularin qe mund te shkarkoniketu

Avatar

Барање за бесплатна правна помош

Published: 2018-01-23

Заинтересираните страни треба да го пополнат и испратат формуларот што може да се превзема тука

Avatar

Повик за Тренинг за Тренери

Published: 2018-01-10

Во рамките на соработката со NCBI (National Coalition Building Institute) – меѓународна организација со главна канцеларија во САД, Мултикултура со големо задоволство го објавува Тренингот за Тренери на тема: “Преку меѓусебното разбирање до надминување на предрасудите”.
Повикот е отворен за сите заинтересирани млади кои сакаат да научат на кој начин можат најлесно да ги надминат предрасудите за различни теми.
Тренингот ќе се одржи во периодот од 16-18.02.2018, во просториите на нашиот партнер Поинтед Консалтинг (во центар на град Тетово) и ќе биде воден од лиценцирани тренери со долгогодишно искуство , од Швајцарија.
Методите на работа се дел од програмата на NCBI Вашингтон.
По завршувањето на тренингот сите учесници ќе се здобијат со сертификати за тренери.
Сите заинтересирани, потребно е да испратат свое CV и пополнета апликација на info@multikultura.org.mk, најдоцна до 24.01.2018.
Само избраните ќе бидат контактирани!
Апликацијата за учество може да ја најдете во прилог.
https://docs.google.com/forms/d/1fBoF9eTbBDXMfGMvJEGWF5l0-rUV_xk6vu-6h1HwQYE/viewform?edit_requested=true

Avatar

Thirrje për Trajnim për trajnues

Published: 2018-01-10

Në kuadër të bashkëpunimit me NCBI (National Coalition Building Institute) – organizatë ndërkombëtare me zyrë kryesore në SHBA, Multikultura ka kënaqësinë të lajmërojë Trajnimin për Trajnues me temë: “Përmes mirëkuptimit në tejkalim të paragjykimeve“.
Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit që duan të mësojnë se në cilën mënyrë munden më lehtë ti tejkalojnë paragjykimet mbi çështje të ndryshme.
Trajnimi do të mbahet në periudhën prej 16-18.02.2018, në hapësirat e Hotel Lirakut (salle e konferencave) (në qendër të Tetovës) dhe do të udhëhiqet nga trajnerë të licencuar dhe me përvojë të gjatë, nga Zvicra.
Metodat e punës janë pjesë e programit të NCBI Uashington. Pas mbarimit të trajnimit të gjithë pjesëmarrësit do të marrin Certifikatë për trajnerë.
Të interesuarit, duhet të dërgojnë CV-të e tyre dhe aplikimin e plotësuar në e-mail adresën info@multikultura.org.mk, më së voni deri më 24.01.2018.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen!
Aplikimin për pjesëmarrje mund ta gjeni në bashkëlidhje.
https://docs.google.com/forms/d/1gPPyfUtwBkW9v9WoKFTNAkYngtcZN7xHqbJLQGjivEA/viewform?edit_requested=true

Avatar

International Volunteer Day, 5 December

Published: 2017-12-08


International Volunteer Day mandated by the UN General Assembly, is held each year on 5 December. It is viewed as a unique chance for volunteers and organizations to celebrate their efforts, to share their values, and to promote their work among their communities, non-governmental organizations (NGOs), United Nations agencies, government authorities and the private sector.
This year, volunteers of Multikultura marked this day, with a special video where they show their reason of volunteering and what motivates them to work for a better society.
Multikultura is blessed to have them and to work together in order to achieve our goals.

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura